Komisja budżetu

w dniu 2020-12-18, godz. 09:00

1.Zaproszenie na komisję

2.Opinie RIO do projektu budżetu.

3.Sprawozdanie z audytu w oświacie.