XVIII Sesja Rady Gminyt

w dniu 2020-12-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po prowadzeni z...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności Wójta Gminy.

8.Podjęcie Uchwał w sprawach:

9.Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Głosowanie (Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na...)

10.Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 - 2032.

Głosowanie (Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej...)

11.Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uście Gorlickie na lata 2021 -2023.

Głosowanie (Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania R...)

12.Przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Uście Gorlickie na lata 2012 - 2026.

Głosowanie (Przyjęcia do realizacji Gminnej Strategi...)

13.Wyznaczenia aglomeracji Uście Gorlickie.

Głosowanie (Wyznaczenia aglomeracji Uście Gorlickie.)

14.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych um...)

15.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych um...)

16.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I " w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

17.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

18.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

19.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

20.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

21.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

22.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracow.nia zmiany miej...)

23.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

24.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie II" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

25.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie IV" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

26.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie IV" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

27.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

28.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VI" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

29.Interpelacje i zapytania radnych.

30.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

31.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg,...)

32.Zamknięcie Sesji.