XIX Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-01-29, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie po

Głosowanie (Przyjęcie po)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie...)

10.W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognoz...)

11.W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji...)

12.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania m...)

13.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nie...)

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski o oświadczenia radnych.

16.Zamknięcie Sesji.