I sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2018-11-22, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji

2.Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Uście Gorlickie

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Gminy Uście Gorlickie

4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Uście Gorlickie

5.Głosowanie zamknięcia listy

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy)

6.Przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uścia Gorlickiego

Głosowanie (Przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczą...)

7.Wybór Przewodniczącego Rady Uście Gorlickie

8.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

9.Ewentualne rozszerzenie porządku obrad

10.Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych

Głosowanie (Głosowanie nad rozszerzeniem porządku ob...)

11.Głosowanie nad wyborem 1 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Głosowanie nad wyborem 1 Wiceprzewodnicz...)

12.Głosowanie nad powołaniem tej samej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie

Głosowanie (Głosowanie nad powołaniem tej samej komi...)

13.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

14.Przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Uścia Gorlickiego

Głosowanie (Przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodn...)

15.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Rady Gminy Uście Gorlickie

16.Głosowanie poprzez podpisanie kart imiennych na członków Komisji

Głosowanie (Głosowanie poprzez podpisanie kart na cz...)

17.Głosowanie nad przyjęciem 4 Stałych Komisji Rady Gminy Uście Gorlickie

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem 4 Stałych Komi...)

18.Głosowanie nad ilością składu liczbowego członków Komisji Rewizyjnej, wnioskowa ilość - 7 członków

Głosowanie (Głosowanie nad ilością składu liczbowego...)

19.Głosowanie nad ilością składu liczbowego członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , wnioskowa ilość - 7 członków

Głosowanie (Głosowanie nad ilością składu liczbowego...)

20.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

21.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

22.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

23.Głosowanie za wyborem p. Mikołaja Halczaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Głosowanie za wyborem p. Mikołaja Halcza...)

24.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

25.Głosowanie na przedstawioną listę kandydatów

Głosowanie (Głosowanie na przedstawioną listę kandyd...)

26.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

27.Głosowanie za wyborem p. Lucyny Piszczek - Sula na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Głosowanie za wyborem p. Lucyny Piszczek...)

28.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

29.Głosowanie na przedstawioną listę kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Głosowanie na przedstawioną listę kandyd...)

30.Głosowanie na przedstawioną listę kandydatów na członków Komisji Budżetu, Inwestycji, Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Gminy

Głosowanie (Głosowanie na przedstawioną listę kandyd...)

31.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej, Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy

Głosowanie (Głosowanie zamknięcia listy kandydatów n...)

32.Głosowanie na przedstawioną listę kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej, Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy

Głosowanie (Głosowanie na przedstawioną listę kandyd...)

33.Głosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Budżetu, Inwestycji, Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Gminy