Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-03-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcia porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcia porządku obrad po wprowadzeniu...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Głosowanie (W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gor...)

10.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

11.W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na roik 2021.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia programu opieki nad...)

12.W sprawie pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza.

Głosowanie (W sprawie pomocy finansowej dla Miasta N...)

13.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

14.Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hańczowa.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bez...)

15.W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

Głosowanie (W sprawie udzielenia dotacji na prace ko...)

16.W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zn...)

17.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

18.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

19.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

20.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

21.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

22.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

23.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

24.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

25.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

26.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

27.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

28.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

29.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

30.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

31.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

32.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

33.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

34.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

35.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

36.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

37.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

38.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

39.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

40.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

41.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

42.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

43.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie II" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

44.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

45.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

46.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

47.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

48.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie IV" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

49.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania...)

50.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

51.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

52.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VI" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

53.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VII" w Gminie Uście Gorlickie - 1 projekt.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

54.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

55.Apel w sprawie wsparcia dla uzdrowisk w Krajowym Planie Odnowy.

Głosowanie (W sprawie wsparcia dla uzdrowisk w Krajo...)

56.Interpelacje i zapytania radnych.

57.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

58.Zamknięcie Sesji.