Komisja budżetowa

w dniu 2021-04-15, godz. 12:00

1.Zaproszenie na komisję.

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za 2020 rok.