XXII Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-05-31, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

8.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/220/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

9.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany wieloletniej prognozy f...)

10.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

11.W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w d...)

12.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie .

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

13.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie, działki 174/1, 174,7, 174/8.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

14.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie, działki 486/2, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

15.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie II" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

16.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

17.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie IV" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

18.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

19.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VI" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

20.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VII" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

24.Zamknięcie Sesji.