Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-08-10, godz. 13:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

10.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany wieloletniej prognozy f...)

11.W sprawie projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Uście Gorlickie. projekt do ewentualnego wprowadzenia do porządku obrad.

Głosowanie (W sprawie projektu zmiany regulaminu dos...)

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i zapytania radnych.

14.Zamknięcie Sesji.