XXV Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-09-28, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Wnioski do porządku obrad.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

7.Podjęcie uchwał w sprawach.

8.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

9.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

10.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zgody na sprzedaż w drodze bez...)

11.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

12.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

13.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nie...)

14.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

15.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie VII" w gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

16.W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie, w miejscowości Wysowa-Zdrój.

Głosowanie (W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego...)

17.W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (W sprawie określenia średniej ceny jedno...)

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

20.Zamknięcie Sesji.