Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-11-16, godz. 14:30

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Zgłaszania wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

6.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

7.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie /bez przedsięwzięcia oświetlenia.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10.Zamknięcie Sesji.