II sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2018-12-12, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji.

2.Głosowanie nad poszerzeniem porządku obrad o projekt dotyczący ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Głosowanie nad poszerzeniem porządku obr...)

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Głosowanie nad wnioskiem o nieodczytywaniem protokołu

Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem o nieodczytywan...)

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

6.Głosowanie nad zmianami Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianami Budżetu Gminy Uś...)

7.Głosowanie nad przyjęciem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem programu współ...)

8.Głosowanie nad uchwaleniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad uchwaleniem gminnego prog...)

9.Głosowanie nad chwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad chwaleniem gminnego progr...)

10.Głosownie nad ustaleniem wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Głosownie nad ustaleniem wynagrodzenia W...)

11.Analiza złożonego do Rady Gminy wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14.Zamknięcie sesji.