III Sesja Rady Gminy

w dniu 2018-12-27, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Informacja o realizacji uchwał Rady gminy podjętych w 2018 roku.

5.Informacja o działalności Wójta.

6.Głosowanie nad zmianą budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2018 z dnia 28.12.2017r.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą budżetu Gminy Uści...)

7.Głosowanie nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2018-2027.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą Wieloletniej Progn...)

8.Głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy U...)

9.Głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019-2032.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej P...)

10.Głosowanie nad wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Głosowanie nad wyrażeniem zgody na zawar...)

11.Głosowanie nad sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości Smerekowiec na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Głosowanie nad sprzedażą nieruchomości p...)

12.Głosowanie nad wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych.

Głosowanie (Głosowanie nad wyrażeniem zgody na zawar...)

13.Głosowanie nad wskazaniem przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

Głosowanie (Głosowanie nad wskazaniem przedstawiciel...)

14.Głosowanie nad ustanowieniem wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. "Pomoc Gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Głosowanie nad ustanowieniem wieloletnie...)

15.Głosowanie nad podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Głosowanie nad podwyższeniem kryterium d...)

16.Głosowanie nad określeniem zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Głosowanie nad określeniem zasad zwrotu...)

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Zamknięcie sesji.