IV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2019-03-01, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

5.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

7.Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie NR III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.

Głosowanie (Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na...)

8.Wyznaczenia delegatów na kongres "Euroregionu Tatry".

Głosowanie (Wyznaczenia delegatów na kongres "Eurore...)

9.Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.

Głosowanie (Sprzedaży w drodze bezprzetargowej częśc...)

10.Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną położonej w miejscowości Uście Gorlickie.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie n...)

11.Zmiany uchwały Nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Zmiany uchwały Nr XXXIV/321/2017 Rady Gm...)

12.Zmiany uchwały Nr XXIII246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Głosowanie (Zmiany uchwały Nr XXIII246/2008 Rady Gmi...)

12.Zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Głosowanie (Zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołec...)

13.Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg:

-Prokuratura Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XLII/399/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.

-Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 22016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.

14.Udzielenia Wójtowi pełnomocnictwa do udzielenia odpowiedzi na skargi prokuratora oraz występowania w tych sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Głosowanie (Udzielenia Wójtowi pełnomocnictwa do udz...)

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

17.Zamknięcie Sesji.