VII Sessja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2019-08-22, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzonych zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzonyc...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

5.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

7.Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.

Głosowanie (Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na...)

8.Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019-2032.

Głosowanie (Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej...)

9.Przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

10.Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie n...)

11.Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie n...)

12.Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Uście Gorlickie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.

Głosowanie (Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do z...)

13.Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kwiatoń.

Głosowanie (Sprzedaży w drodze przetargu nieogranicz...)

14.Rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego.

Głosowanie (Rozpatrzenie skargi na działania organu...)

15.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Uście Gorlickie

Głosowanie (Rozpatrzenie skargi na działania Wójta G...)

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i zapytania radnych.

18.W sprawie przekazania nieodpłatnego drewna

Głosowanie (W sprawie przekazania nieodpłatnego drew...)

19.Zamknięcie Sesji.