XI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-01-29, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

5.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

7.Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok - projekt z 13.01.2020r.

Głosowanie (Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie...)

8. W sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 - 2032.

Głosowanie (W sprawie Wieloletniej prognozy finansow...)

9.W sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków, nagród i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, w szkołach prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie regulaminu określającego wysok...)

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

13.Zamknięcie Sesji.