Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego Rady Gminy

w dniu 2020-06-26, godz. 09:00

1.Porządek obrad