Komisja budżetu

w dniu 2020-08-20, godz. 09:00

1.Zaproszenie na posiedzenie komisji.