XVI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-10-05, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4.Przedstawienie porządku obrad.

5.Wnioski do porządku obrad.

6.Przyjęcia porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcia porządku obrad po wprowadzeniu...)

7.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

8.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

9.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

11.W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok ora zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020.

Głosowanie (W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gor...)

12.W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 – 2032.

Głosowanie (W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow...)

13.W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (W sprawie uzupełnienia składu osobowego...)

14.W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (W sprawie uzupełnienia składu osobowego...)

15.W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy.

Głosowanie (W sprawie uzupełnienia składu osobowego...)

16.W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Uści...)

17.W sprawie powołania Skarbnika Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie powołania Skarbnika Gminy Uści...)

18.W spawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czarna.

Głosowanie (W spawie sprzedaży w drodze bezprzetargo...)

19.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

20.W sprawie określenia średniej jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (W sprawie określenia średniej jednostki...)

21.Interpelacje i zapytania radnnych.

22.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

24.Zamknięcie Sesji.

25.Głosowanie w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w ZGKiM.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przeprowadzenia kon...)