Komisja budżetu

w dniu 2020-10-05, godz. 09:00

1.Zaproszenie na posiedzenie komisji